Navi Mumbai Blood Bank in Navi Mumbai, Maharashtra

  • Plot No. C-87, Near Kharghar Cha Raja Ganesh Temple, Sector 12, Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra 410210
  • 098209 59286

Navi Mumbai Blood Bank is located at Plot No. C-87, Near Kharghar Cha Raja Ganesh Temple, Sector 12, Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra 410210Write a review