Mukhopadhyay Dr Pritha – Psychiatrist in Kolkata, West Bengal

  • P/58, Fl, 8, Motijheel Ave, Motijheel, Amarpalli, Dum Dum, Kolkata, West Bengal 700074
  • 033 2559 8022

Mukhopadhyay Dr Pritha is located at P/58, Fl, 8, Motijheel Ave, Motijheel, Amarpalli, Dum Dum, Kolkata, West Bengal 700074

Write a review