Dr. Rajkumar Singha Mahapatra Urologist in Kolkata

  • No.9/1, S S K M Hospital S.N, Sambhunath Pandit St, Bhowanipore, Kolkata, West Bengal 700025

Dr. Rajkumar Singha Mahapatra Urologist in Kolkata is located at No.9/1, S S K M Hospital S.N, Sambhunath Pandit St, Bhowanipore, Kolkata, West Bengal 700025

Write a review