Shree Vishudhanand Hospital in Kolkata, West Bengal

  • 35/37, Burtolla St, Raja Katra, Bara Bazar, Jorasanko, Kolkata, West Bengal 700007
  • 033 4023 3030

Shree Vishudhanand Hospital is located at 35/37, Burtolla St, Raja Katra, Bara Bazar, Jorasanko, Kolkata, West Bengal 700007

Write a review